Translate

dissabte, 18 de maig del 2019

FESTIVAL DE WESAK: TAURUS II


El dia d'aquest Festival ha de ser conegut com el "dia de salvaguarda" i els dos següents «dies de distribució», aquestes paraules tenen un altre significat per a la Jerarquia de Mestres; seria inútil - i està vedat - elucidar el seu significat més profund. 

Per tant, són cinc dies d'intens esforç en el servei que condueix al renuncia de tot el que podria obstruir la nostra utilitat com a canals de força espiritual, i que després de la deguda preparació, dedicació i elevació, durant els primers dos dies, el dia del Festival, hem de considerar-nos simplement com recipients, o custodis de tota aquesta força espiritual que fluirà. Hem d'estar preparats, com canals, a oblidar-nos de nosaltres mateixos en el servei de fer contacte, contenir i mantenir forces per a la resta de la humanitat; hem de considerar com un dia de silenci el dia del Festival (em refereixo a aquesta pau interna i solemne silenci que poden mantenir ininterromput, encara que l'home extern estigui servint, ja sigui mitjançant la paraula o l'acció); un dia de servei dut a terme en els nivells esotèrics, un dia de complet oblit d’un mateix, recordant només a la humanitat i les seves necessitats. Durant aquest període hem de concentrar-nos únicament en dos pensaments: la necessitat dels nostres semblants i la necessitat de ser un canal grupal, a través del qual les forces espirituals puguin ser transmeses a la humanitat, sota la guia experta dels membres elegits de la Jerarquia.

Durant els dos dies anteriors a la Lluna Plena, mantindrem una actitud de dedicació i servei i tractarem d'assumir aquesta actitud de receptivitat, cap al que la nostra ànima imparteixi; així serem d'utilitat a la Jerarquia. Aquesta treballa per mitjà de grups d'ànimes, i la potència d'aquest treball grupal serà posada a prova. Tals grups, al seu torn, fan contacte i sustenten a aquelles persones dedicades que estan a l'expectativa en forma alerta. El dia de la Lluna plena tractem de mantenir-nos constantment en la Llum. No ens imaginem el que pugui succeir, ni esperem resultats o efectes tangibles.

Els dos dies següents aportem el focus d'atenció no només des de nosaltres mateixos, sinó també des dels plànols subjectius interns cap al món extern, i esforcem-nos per fer passar l'energia espiritual amb la qual hem fet contacte. Així hi haurà acabat el nostre treball en aquest camp particular i especial de cooperació.

Aquests són cinc dies d'esforç jeràrquic que van precedits per un període de preparació molt intensa. El treball preparatori de la Jerarquia, per tal oportunitat, comença exactament a l'hora en què "el sol es desplaça cap al nord": Ells no es cansen com els éssers humans i no és possible per l'aspirant mantenir un llarg període de preparació, tot i quan profunda sigui la seva devoció.

Què és el que s'ha de fer en l'instant de la culminació de la Lluna Plena de Maig? Els objectius per ordre d'importància són, amb tota la claredat i brevetat possible que permet aquest tema abstracte:

1. Alliberar certes energies que poden afectar poderosament a la humanitat, i que, un cop alliberades, estimularan l'esperit d'amor, fraternitat i bona voluntat en la terra. Aquestes energies són tan definides i reals, com ho són les energies de les quals s'ocupa la ciència, denominats "rajos còsmics", les energies veritables i no a les abstraccions emocionalment desitjades.

2. Fusionar a totes les persones de bona voluntat en el món en un tot integrat i sensible.

3. Invocar i evocar; la resposta d'alguns Grans Éssers és que el treball pot ser i serà, si s'aconsegueix, el primer objectiu mitjançant la realització del segon objectiu. Reflexionem sobre la síntesi d'aquests tres objectius. El nom amb que es designi a aquestes Forces Vivents és completament indiferent. Poden ser considerats com els vice-regents de Déu, que poden cooperar, i cooperar, amb l'Esperit de Vida i Amor al nostre planeta, Aquell en qui vivim, ens movem i tenim el nostre ésser. Alguns pensadors els consideren com els Arcàngels l'Altíssim, el treball ha estat possible per l'activitat de Crist i Els seus deixebles, la veritable i vivent Església; altres, com els Guies de la Jerarquia planetària que estan darrere de la nostra evolució planetària, els que rares vegades prenen part activa externa en l'activitat mundial; això es el deixen als Mestres de Saviesa, excepte en moments d'emergència com aquest. Amb qualsevol nom que se’ls designi, estan preparats per ajudar, sempre que la demanda dels aspirants i deixebles sorgeixi amb força i poder durant les Llunes Plenes de maig i juny.

4. Evocar internament una enèrgica i enfocada activitat per part de la Jerarquia de Mestres, aquestes Ments Il·luminades a què s'ha confiat el treball de la direcció mundial. Cal respondre-hi i pot ser efectiva en els tres grups següents:

a. La Jerarquia que espera (i en aquest moment) amb ansietat, ja que ni pot saber com reaccionarà la humanitat, ni si els homes i dones seran prou intel·ligents per aprofitar l'oportunitat. La Jerarquia està organitzada sota la direcció del Crist, el Mestre de mestres, i Instructor d'àngels i homes. Crist és l'intermediari directe entre la Terra i el Buda, el qual, al seu torn, és l'intermediari consagrat entre la Jerarquia que espera i les forces que estan alertes.

b. El Nou Grup de Servidors del Món, compost actualment per tots aquells sensibles i consagrats servidors de la humanitat, l'objectiu és la pau mundial i que s'esforcen per establir la bona voluntat a la terra com a base per a la vida futura i l'expansió mundial. Originalment, aquest grup estava compost d'uns pocs deixebles acceptats i aspirants consagrats. Les seves files estan obertes ... per a tots aquests homes i dones de bona voluntat disposats a sacrificar-se i ajudar a la humanitat, i per a aquells que no veuen cap tipus de barreres, sinó que consideren per igual a tots els éssers humans de totes les races, nacionalitats i religions.

c. La massa dels homes i dones que han respost a les idees presentades i reaccionen favorablement a la comprensió internacional, la interdependència econòmica i la unitat religiosa.

Quan els tres grups de pensadors i servidors s'hagin relacionat entre si, i quan aquests puguin ser alineats, encara que sigui momentàniament, molt es podrà aconseguir; els portals de la nova vida poden ser oberts, perquè tingui lloc la influència de les noves forces espirituals. Aquesta és la finalitat i la idea del Grup.

Aquest moment àlgid serà avui 18 de maig del 2019 a les 23:11:36


Més info:

FESTIVAL DE WESAK: TAURUS I   
https://dracmaycave.blogspot.com/2019/05/festival-de-wesak-taurus-i.html
https://vimeo.com/263514688?fbclid=IwAR3p4JgPF2JRrTwFf2kAzNI_msocg5zNsD4lbCQJaXCvLeRqraj_0rOqepo

http://www.icalendar37.net/lunar/app/?lang=ca&m=5-2019

https://www.lucistrust.org/es/resources/wesakfestival

FESTIVAL DE WESAK: TAURUS I


Wesak marca el punt més elevat de l'any espiritual quan les forces d'il·luminació associades amb el Buda s'aboquen al nostre planeta.

El Festival de Wesak és conegut generalment com el Festival del Buda. 

En una llegenda rica en imatges es diu que en el moment exacte de la lluna plena de Taure, Ell fa la seva aparició anualment en una vall aïllat en algun lloc de l'Himàlaia. Apareix per un breu període i presideix una cerimònia amb aigua davant el seu gran germà, el Crist, en què adeptes i deixebles estan reunits.

La potència de la presència del Buda és tal que no pot romandre durant molt de temps davant el grup reunit. El moment de La seva aproximació es caracteritza per un gran Silenci, ple de vitalitat i significat. La benedicció del Buda, minorada pel Crist, és irradiada a través d'aquesta reunió i en tot el món.

Durant aquest elevat punt de l'any el nostre gran servei consisteix en preparar espiritualment, per rebre l'energia que s'aboca a la humanitat i mantenir la connexió interna en la vida diària, visualitzant-se com un canal pur de llum alineat amb la nota clau de Taure: "veig, i quan l'ull està obert, tot és Llum". 

Davant nostre romanen les metes de "veure clarament, pura voluntat joiosa i mort dels desitjos de la personalitat", i a mesura que s'assoleixen progressivament aquests objectius, resulta possible viure conscientment dins de l'aura del grup espiritual al qual la nostra ànima pertany.

El Festival de Wesak és veritablement un esforç grupal, una aspiració acumulada de ser part de la cadena de la Jerarquia -un gran imant còsmic a través del qual l'onada d'energia espiritual des Taure, i des del Buda, pot fluir als cors i a les ments humanes, unificant, elevant i revelant la realitat del regne de Déu.

Aquest moment àlgid serà avui 18 de maig del 2019 a les 23:11:36Més info:
FESTIVAL DE WESAK: TAURUS II
lhttps://dracmaycave.blogspot.com/2019/05/festival-de-wesak-taurus-ii.html


https://vimeo.com/263514688?fbclid=IwAR3p4JgPF2JRrTwFf2kAzNI_msocg5zNsD4lbCQJaXCvLeRqraj_0rOqepo

http://www.icalendar37.net/lunar/app/?lang=ca&m=5-201

https://www.lucistrust.org/es/resources/wesakfestival