Translate

dimarts, 15 de gener del 2013

SERENITAT I TRANSFORMACIÓLES PAPALLONES REPRESENTEN L'ÀNIMA FEMENINA, ÉS PER AIXÒ QUE SÓN GENERALMENT UTILITZADES PER LES DONES, DENOTEN LA DELICADESA, LA FRAGILITAT,  I EL SEU VOL,  SUAU I PLE DE CALMA EVIDÈNCIA LA SEVA POSITIVITAT.En xinès mandarí paraula papallona és "humà tieh". significa "70 anys", per tant, les papallones s'han convertit en un símbol per a una llarga vida. En aquesta cultura papallones també s'han convertit en representant dels homes joves en l'amor.

En la cultura japonesa les papallones es consideren representatives dels joves donzelles i la felicitat conjugal. Moltes famílies japoneses  utilitzen la cresta de la papallona com un bonic disseny.
Alemanya té una molt singular creença sobre les papallones. Com les papallones poden ser trobades sovint planant  sobre la llet o la mantega, s'han associat amb bruixes tractant de robar la crema. La paraula alemanya per la papallona és "Schmetterling", que és en realitat deriva de la paraula txeca "de Smetana", que significa "crema".

Existeixen molts vincles amb papallones a la mitologia d'arreu del món, molts dels quals, en particular en la mitologia grega, les enllaçen amb l'ànima humana. Els antics grecs també veien les papallones com les ànimes dels que havien mort. En grec antic la paraula papallona és "Psique", que vol dir "ànima". En un dels dialectes rus, papallones, són denominats "dushuchka", que és un derivat de la paraula "dusha" també significa ànima.

També hi ha una dita irlandesa que diu que: "Les papallones són les ànimes dels morts a l'espera de passar pel purgatori. Hi ha una petita ciutat de Mèxic en la que també s'associen amb les ànimes les papallones. És a aquest poble que les papallones monarca migren cada any, al voltant de la festa coneguda com el Dia dels morts. el poble d'aquesta ciutat veu a aquestes papallones com el retorn de les ànimes dels morts.
Segurament alguna vegada escoltat dir que si una papallona blanca vola sobre tu és un senyal de sort o que algú a qui estimes molt et visitarà. Potser et van dir que simplement si veies una papallona has rebut  la sort automàticament, que es creu,  que elles posseeixen.
Les papallones són uns insectes que presenten diferents varietats i colors, i que són molt populars en el món no només per la seva bellesa i representativitat, sinó també per ser elements importants en la naturalesa (com tots i cada un dels éssers en aquest delicat equilibri) i per tancar un significat místic molt especial.

Els antics habitants Celtes,  que tenen gran tradició en quant a simbologia i creences, reconeixien a les papallones com fades i es creia fins i tot que eren petits éssers voladors amb poders sobre-naturals.

Altres Cultures s'associen a les papallones amb la metamorfosi i la seva capacitat per ser nexe entre la vida i la mort, afirmant que elles  tenen la capacitat  de preservar vides del passat i donar-los l'oportunitat de tornar a la vida sota l'aparença de fades.

Sempre cal tenir alguna imatge representativa a casa, ja que podem atraure d'aquesta manera a la nostra llar la sort i bona vibra que tenen aquests fràgils insectes.

Busca un lloc a casa teva on tinguis objectes de reial valor afectiu (fotografies, records) i col·loca al costat d'ells peces en les que siguin apreciables les papallones, encén una espelma blanca per les tardes i de manera simbòlica mantingues encesa fins al vespre . Fent això cada dia ajudaràs a què vols a mantenir saludables i millorar en tots els aspectes de la seva vida.

L'efecte papallona és el nom popular que correspon al concepte tècnic de la «dependència exponencial de les condicions inicials» en la teoria del caos. La idea és que xicotetes variacions en les condicions inicials d'un sistema dinàmic poden produir grans variacions en el comportament del sistema a llarg termini.

A diferència del que es podia esperar, el resultat final no fou el mateix en ambdós casos, sinó que el segon divergia exponencialment del primer. Aquesta divergència estava provocada per la petita diferència en les condicions inicials causada per l'arrodoniment, fet que posà de manifest que en determinats sistemes dinàmics no lineals, les diferències en condicions inicials poden ampliar-se exponencialment, impossibilitant la predicció a nivell pràctic. Una versió molt simplificada de la idea, utilitzada pel propi Lorenz, és que, per molt precisos que es fessin els càlculs per a predir l'oratge, el simple aleteig d'una papallona podria provocar canvis dràstics a llarg termini i fer invàlids els càlculs.

Cal tenir en compte que la metàfora de l'efecte papallona tal com va enunciar Lorenz és enganyosa, però el terme s'ha popularitzat al ser usat com a argument d'articles de divulgació, novel·les i pel·lícules que, en la seva majoria, poc tenen a veure amb la teoria del caos. Eric Bress i Jonathan Mackye Gruber van portar al cine una pel·lícula de nom L'efecte papallona, que tracta sobre les conseqüències de petits canvis en la vida d'un ser humà.

1 comentari: